Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 13 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs (33.187)

-
Toezegging T01758

Toezegging Moment van invoering cascade (33.187)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 maart 2018 met betrekking tot het afschaffen van de cascadebekostiging in het mbo (33187, H) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman