Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 13 maart 2018
1. 34872

Maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen

Een gezamenlijke inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Van Zandbrink) en GroenLinks (Lintmeijer).

2. Toezegging T01758

Toezegging Moment van invoering cascade (33.187)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 maart 2018 met betrekking tot het afschaffen van de cascadebekostiging in het mbo (33187, H) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman