Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen (34.494)

- 34494

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Lokin-Sassen), D66 (Rinnooy Kan), SP (Don), PvdA (Sent), GroenLinks (Lintmeijer) en ChristenUnie (Ester).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren