Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader (33.972) (T02107)

-
T02107

Toezegging evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader (33.972)

De commissie besluit op 10 april 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brief van 8 maart 2018 met de evaluatie van de Wet aanpassing financieel toetsingskader (33972, AC en bijlage). Toezegging T02107 wordt met de brief van 8 maart jl. als voldaan beschouwd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren