Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet versterking bestuur pensioenfondsen (33.182)

- T01780

Toezegging monitoren bestuursmodellen (33.182)

De commissie besluit op 27 maart 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brief van 8 maart 2018 met de evaluatie van de Wet versterking pensioenfondsen (33182, K en bijlage). Toezegging T01780 wordt met de brief van 27 maart jl. als voldaan beschouwd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren