Van 20 tot en met 22 februari 2018 hebben dertig secretarissen-generaal en directeuren-generaal van nationale parlementen op uitnodiging van de Knesset in Jeruzalem deelgenomen aan een conferentie over het werk van parlementaire administraties. De conferentie vond plaats in het kader van het zeventigjarig bestaan van de staat Israël en de Knesset.

Griffiers in de Knesset
Grotere versie foto

De Knesset heeft de laatste jaren krachtig geïnvesteerd in het verbeteren van haar ondersteunende organisatie, vanuit de overtuiging dat de representatieve democratie niet kan functioneren zonder de steun van een toegewijde ambtelijke organisatie die haar  'best practices' steeds probeert te verfijnen in lijn met hoge eigen standaarden en internationale normen.

De Voorzitter van de  Knesset, Yuli Edelstein, opende 'de grootste internationale conferentie die ooit in de Knesset had plaatsgehad'. Hij verwelkomde de gasten ook in  de plenaire vergadering van het parlement. Tijdens de conferentie onder leiding van secretaris-generaal Yardena Mueller-Horovitz en directeur-generaal Albert Sakharovich gaven de diensten van de Knesset presentaties rond de thema's wetgeving, toezicht, toegankelijkheid, beveiliging, transparantie en human resources.

De Knesset heeft zich de laatste jaren ingezet om alle barrières voor mensen met een handicap die aanwezig willen zijn bij en deelnemen aan vergaderingen en activiteiten binnen de het gebouw van de Knesset, te slechten. De Knesset wil informatie en ervaringen op het gebied van (fysieke) toegankelijkheid van parlementaire gebouwen digitaal blijven uitwisselen via een 'Global Administrative Forum for Parliamentary Accessibility'.

'Green Knesset'

De Knesset ziet zich zelf als het 'groenste parlement' van de wereld, onder meer doordat de energievoorziening voor een deel geschiedt via zonnepanelen op de platte daken van de gebouwen van de Knesset. Door inzet van digitale middelen is het papiergebruik de laatste jaren aanzienlijk gereduceerd.

De Knesset heeft ook anderszins aanzienlijk geïnvesteerd in technische vernieuwing. In de vergaderzaal van de Knesset zijn voorzieningen voor elektronisch stemmen. Vergaderingen, ook veel commissievergaderingen, zijn door de inwoners van Israël via livestream te volgen. Ook is op schermen via foto-afbeeldingen steeds te zien welke leden van de Knesset aanwezig zijn en welke niet.

Op verzoek van de Knesset hebben de aanwezige griffiers 'feed back' gegeven op de presentaties die door haar medewerkers werden verzorgd. Griffier Geert Jan Hamilton gaf een uiteenzetting over de kerntaken van de griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal in Nederland als constitutionele ambtsdrager. Hij gaf ook inzicht in de instrumenten van het Nederlandse parlement wat betreft de controle op het regeringsbeleid. Hij noemde daarbij ook de verantwoordingsstukken die de regering in Nederland ieder jaar in mei presenteert. Met behulp van een nieuw opgerichte coördinerende eenheid binnen de ambtelijke organisatie wil de Knesset haar controlerende functie in Israël versterken. In de marges van de vergaderingen werd aandacht besteed aan de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten.

Yad Vashem

De internationale delegatie bracht een bezoek aan het herdenkingscomplex Yad Vashem, de officiële staatsinstelling van Israël voor het herdenken van de Joodse slachtoffers van de Holocaust en de redders van Joden. Het monument bestaat uit een herdenkingsruimte, een historisch museum, een 'Hal van de namen', een archief, een bibliotheek, het 'Dal van de verwoeste gemeenschappen' en een park gewijd aan de mensen die een onderscheiding van Yad Vashem hebben ontvangen, de 'Rechtvaardigen onder de Volkeren'. Dat zijn allen niet-Joden die tijdens de vervolging Joden hebben gered. Onder hen bevinden zich veel Nederlanders.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 5 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Griffiers in de Knesset
Afbeelding 1 - Griffiers in de Knesset