Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 6 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2012 (33.000 V)

- Draft Copenhagen Declaration

De commissie bespreekt de concept-Copenhagen Verklaring en besluit het agendapunt aan te houden in afwachting van de kabinetsappreciatie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman