Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180007 - Voorstellen van de Europese Commissie inzake interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen

- Voorstellen van de Europese Commissie inzake de Europese Veiligheidsunie van december 2017

Het lid Strik (GL) levert inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren