Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 maart 2018
1. E130041

Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

De commissies bespreken de brief van de minister van J&V d.d. 23 februari 2018 inzake voornemen tot deelname aan het EOM (33709, AE). De commissies stellen voor op 3 april 2018 een plenair debat te voeren met de minister van J&V over de voorgenomen deelname van Nederland aan het EOM.

2. Voorstellen van de Europese Commissie inzake de Europese Veiligheidsunie van december 2017

Het lid Strik (GL) levert inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren