Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 6 maart 2018




1. 34735

Wet accreditatie op maat

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Rinnooy Kan). De fracties van de SP en ChristenUnie sluiten zich aan bij de inbreng van de D66-fractie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman