Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 20 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten (31.996)

-
Toezegging Gevolgen oxycodon-gebruik (T02509)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 8 februari 2018 over het gebruik van oxycodon in Nederland (32399, H / 31996)

De commissie neemt de brief van 8 februari 2018 (32399 / 31996, H) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer