Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 20 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2011 (32.500 V)

- Mededelingen en informatie

- De commissievoorzitter wijst op het op 13 februari 2018 verschenen kritische rapport van de Europese Ombudsman en op de bijeenkomst over transparantie die de Tweede Kamer op 19 februari jl. in Brussel heeft gehouden.
- De commissievoorzitter neemt in overweging zelf zitting te nemen in de COSAC-werkgroep die als klankbord zal dienen voor de drie COSAC-Troikaleden die namens de nationale parlementen in de Task Force Timmermans deelnemen, tenzij een ander commissielid hiervoor zijn of haar interesse kenbaar maakt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman