Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Bijzondere bijstand (33.716) (T01981)

-
T01981

Toezegging Bijzondere bijstand

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt op 6 maart 2018 geleverd door het lid Don (SP).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren