34.887

Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018Dit verzamelwetsvoorstel bevat een aantal wetstechnische wijzigingen op het gebied van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hierbij kan worden gedacht aan verschrijvingen, foutieve verwijzingen, terminologische onzuiverheden en dergelijke.

Met dit voorstel worden ook een aantal zaken aangepast die al gewijzigd hadden moeten zijn. Zoals de wijziging van de Wet controle op rechtspersonen en de invoeging van een nieuw artikel 550 in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 31 mei 2018 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juni 2018 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 februari 2018

titel

Verbeteringen in enkele wetten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding


Documenten