Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 6 februari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders (34.105)

- Toezegging T02238

Toezegging Uitbreiden benadelingsverbod (33.258 / 34.105)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 februari 2018 inzake voortgang betreffende deze toezegging (33258/34105, P) wordt voor kennisgeving aangenomen. De status van de toezegging blijft 'deels voldaan'.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman