Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 23 januari 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180006 - Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Monetair Fonds

- Nieuwe commissievoorstellen inzake een routekaart voor de verdieping van Europa's economische en monetaire unie

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fractie van de SP (Van Apeldoorn). De conceptbrief zal onder de leden van de commissies worden verspreid.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren