Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 23 januari 2018
1. Nieuwe commissievoorstellen inzake een routekaart voor de verdieping van Europa's economische en monetaire unie

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fractie van de SP (Van Apeldoorn). De conceptbrief zal onder de leden van de commissies worden verspreid.

2. Deskundigenbijeenkomst toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU)

De commissies besluiten het aangepaste voorstel voor de deskundigenbijeenkomst over de toekomst van de EMU, behoudens een wijziging op verzoek van het lid Knapen (CDA), vast te stellen. Ook het korte overzicht met vragen aan de deskundigen wordt door de commissies bevestigd.

Op verzoek van het lid Postema (PvdA) zal de griffie nagaan of een verslag van de rondetafelbijeenkomst over het Witboek van de toekomst van Europa, zoals georganiseerd door de Tweede Kamer op 11 december 2017, beschikbaar is.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren