Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 12 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2018 (34.841)

- Staat van de Unie 2018

Brief inzake Staat van de Unie 2018; Staat van de Europese Unie 2018

De commissie bespreekt de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 1 december 2017 en besluit om de Staat van de Unie 2018 te betrekken bij de Algemene Europese Beschouwingen, die plaatsvinden op 13 maart 2018.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman