Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017 (34.674)

-
34674

Verzamelwet pensioenen 2017

De commissie besluit naar aanleiding van de op 7 december 2017 ontvangen brief (34.674, G) in schriftelijk overleg te treden met de regering over de AOW-overbruggingsproblematiek. Hierna zal de commissie besluiten over de plenaire afronding van de behandeling van de Verzamelwet pensioenen 2017


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren