Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 december 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017 (34.674)

-
Mededelingen en informatie

De voorzitter meldt dat de minister van SZW op korte termijn een brief zal sturen met betrekking tot de Verzamelwet pensioenen 2017 (34674), waarna de commissie kan beslissen over de verdere behandeling van het wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren