34.846

Initiatiefvoorstel-Markuszower Wet hoge minimumstraffen
Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

30 november 2017

titel

Voorstel van wet van het lid Markuszower tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen bij bepaalde gewelds- en zedendelicten (Wet hoge minimumstraffen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

In werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten