Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 november 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017 (34.674)

-
Kennismakingsgesprek met de minister en staatssecretaris van SZW

De commissie neemt nota van de toezegging van de minister om een brief te sturen m.b.t. de verzamelwet pensioenen 2017 (34674), waarna de commissie kan beslissen over de verdere behandeling van het wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren