34.837

Initiatiefvoorstel-Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent Gelijkstelling arbeidsvoorwaarden payrollwerknemers en werknemers in loondienstDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Gijs van Dijk (PvdA), Smeulders (GroenLinks) en Van Kent (SP) wijzigt de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en beoogt collega’s die via payrollcontracten werken en die hetzelfde werk doen ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden (zoals loon, pensioenregeling en ziektekostenverzekering) te bieden als hun directe collega’s in loondienst.

Payrolling is een constructie waarbij werknemers worden ingehuurd die officieel op de loonlijst staan van een ander bedrijf, dat alleen de personeelsadministratie doet. Werkgevers kunnen daarbij onder hun werkgeversplichten uitkomen, kunnen cao’s omzeilen en risico’s kunnen afgewenteld worden op werknemers. De initiatiefnemers hopen met dit voorstel de verschillen tussen vaste en flexibele contracten op de arbeidsmarkt te verklein.

Dit voorstel werd oorspronkelijk mede-ingediend door het Tweede Kamerlid Özdil (GroenLinks). Zijn fractiegenoot Smeulders heeft de taak van mede-initiatiefnemer overgenomen.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Dit wetsvoorstel is door de initiatiefnemers bij brief van 4 februari 2019 (TK, 11) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

23 november 2017

titel

Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten