Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 31 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten (31.996)

-
Mededelingen en informatie

De gezamenlijke plenaire behandeling van de drie wetsvoorstellen over gedwongen zorg (Wfz/32398), Wzd/31996) en Wvggz/32399) zal plaatsvinden op 15/16 januari 2018, in aanwezigheid van de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer