Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 31 oktober 2017
1. 34732

Bekostiging van passend onderwijs en de invoering van het lerarenregister

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de SGP (Schalk).

2. 34741

Pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Bruijn), mede namens de fracties van de SP en GroenLinks.

3. Toezegging T02423

Toezegging Inschakeling onafhankelijke adviescommissie bij beoordeling bevordering maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef (34.412)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 oktober 2017 inzake instelling Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef (34412/34678, I) wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Kennismakingsgesprek(ken) met de bewindslieden van OCW

De commissie wenst op korte termijn een kennismakingsgesprek met beide bewindslieden op OCW in te plannen.