Max Aardema

Max Aardema (1963) was van 16 oktober 2018 tot 11 juni 2019 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Aardema was al eerder lid van de Eerste Kamer van 20 maart 2018 tot 4 juli 2018. De heer Aardema verving de heer Van Beek die wegens ziekte met ingang van 20 maart 2018 voor de duur van 16 weken tijdelijk ontslag is verleend. De heer Aardema was ook al lid van de Eerste Kamer van 31 oktober 2017 tot en met 13 februari 2018. De heer Aardema verving toen eveneens de heer Van Beek die wegens ziekte met ingang van 25 oktober 2017 voor de duur van 16 weken tijdelijk ontslag was verleend.


Anciënniteit

450 dagen
(16 oktober 2018 tot 11 juni 2019)
(20 maart 2018 tot 4 juli 2018)
(31 oktober 2017 tot 14 februari 2018)