Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 oktober 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2017 (34.674)

- 34674

Verzamelwet pensioenen 2017

Inbreng voor het nader voorlopig verslag is geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Oomen-Ruijten) en D66 (Rinnooy Kan). De fractie van de PvdA (Postema) wenst zich aan te sluiten bij de vragen van de fractie van D66 over het AOW-overbruggingspensioen. Met deze aanvulling wordt het nader voorlopig verslag inzake de Verzamelwet Pensioenen (2017) 34 674 vastgesteld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren