34.803

Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documentenDit wetsvoorstel geeft uitvoering aan Verordening (EU) nr. 2016/1191PDF-document ter bevordering van het vrij verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie. Door het gebruik van meertalige modelformulieren wordt het gebruik van bepaalde openbare documenten met betrekking tot geboorte, overlijden, in leven zijn, naam, afstamming, huwelijk, geregistreerd partnerschap, adoptie, woonplaats, nationaliteit en afwezigheid van een strafblad, in andere lidstaten makkelijker.

Door de Verordening worden de kosten voor de burgers en de administratieve lasten verminderd. Door het gebruik van modelformulieren hoeven bepaalde documenten niet meer gelegaliseerd en vertaald te worden. Bij twijfel over de echtheid van een buitenlandse akte kan de nationale autoriteit het informatiesysteem interne markt (IMI) raadplegen door de akte te vergelijken met modelakten van het land van herkomst of door navraag te doen bij de autoriteit van afgifte.

De verordening heeft geen betrekking op in een EU-lidstaat afgegeven paspoort of identiteitskaart.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 27 maart 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie stemden voor. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 april 2018 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

7 oktober 2017

titel

Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200) (Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 16 februari 2019.


Documenten