Eerste Kamerdelegatie spreekt met Voorzitter Europese Commissie Juncker en Eerste Vicevoorzitter Europees Parlement McGuinnessEen delegatie uit de vaste commissies voor Europese Zaken, voor Financiën en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking heeft maandag 25 september tijdens een werklunch gesproken met de Voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Er werd van gedachten gewisseld over de volle breedte van de EU-agenda, mede naar aanleiding van de Staat-van-de-Unie-speechPDF-document van de Commissievoorzitter van 13 september jl. De ontmoeting met Juncker, die anderhalf uur duurde, was onderdeel van een werkbezoek naar Brussel van twee dagen van de Kamerleden ter voorbereiding op de Algemene Europese Beschouwingen die dit najaar in de Eerste Kamer worden gehouden. Eerder die ochtend had de delegatie gesproken met mevrouw Mairead McGuinness, Eerste Vicevoorzitter van het Europees Parlement, onder andere verantwoordelijk voor de relaties met de nationale parlementen. De delegatie werd geleid door de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Europese Zaken, Bastiaan van Apeldoorn (SP).

Op zondagmiddag 24 september spraken de Senatoren met de hoogleraren Hendrik Vos en Sven Biscop van de Universiteit Gent over onder andere het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. Ook werd van gedachten gewisseld over de toekomst van de EU en de gevolgen van Brexit. In de avond volgde een ontvangst door de Nederlandse permanente vertegenwoordiger bij de EU, de heer Robert de Groot, waarbij de meest actuele EU-dossiers werden besproken en de Nederlandse positie terzake.

Op maandagochtend sprak de delegatie verder met de Franse permanente vertegenwoordiger bij de EU, Pierre Sellal, over het Franse EU-beleid en de hervormingsagenda van de Franse premier Macron. Die ochtend vond ook een gesprek plaats over Brexit vanuit het perspectief van het Europees Parlement met de Italiaanse Europarlementariër Roberto Gualtieri, lid van de Brexit-steering group van het Europees Parlement. In de middag volgde een gesprek met de heer Reinhard Felke, plaatsvervangend hoofd van het kabinet van Eurocommissaris Moscovici. Met hem sprak de delegatie over onder andere de Economische Monetaire Unie (EMU), het Europees semester en de Eurogroep. De middag werd afgesloten met een gedachtewisseling met mevrouw Angelina Eichhorst, directeur Turkije, Westelijke Balkan en West-Europa bij de EEAS van de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie over de onderwerpen uit haar portefeuille.


Deel dit item: