Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018 (34.792)

- 34792

Ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018

De commissie brengt mondeling eindverslag uit onder het voorbehoud dat hedenavond bij de openbare beraadslaging kan worden ingegaan op de inhoud van het wetsvoorstel (art. 56 Reglement van Orde).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer