Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 26 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Stand-van-zakenbrief (34584) (T02476)

-
T02476

Toezegging Stand-van-zakenbrief (34584)

De commissie besluit de brief van de minister van SZW van 6 juli 2017 over de pre-evaluatie van de Wet inburgering (34584, F) - in reactie op toezegging T02476 - aan te houden tot 3 oktober 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren