34.781

Initiatiefvoorstel-Van Tongeren Schrappen plicht nieuwe gasaansluitingen voor woningenMet dit initiatiefvoorstel wordt de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen geschrapt en zijn nieuwe gasaansluitingen voor woningen niet meer verplicht. Dit heeft als doel de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie te ondersteunen.

Het schrappen van de aansluitplicht voor woningen is nodig om aardgasloos bouwen als nieuwe heldere norm te introduceren, en dus om te voorkomen dat er onnodig gasleidingen of -netten worden aangelegd. Op dit moment is het nog zo dat een netbeheerder verplicht is om een woning aan te sluiten op het gasnet voor een ieder die dit verzoekt.


Stand van zaken

Verworpen

Het voorstel is op 30 januari 2018 verworpen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK en 50PLUS stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2017

titel

Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten