Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Evaluatie urennorm en verkorting opleidingsduur (33.187) (T01754)

- Toezeggingen T01754 en T01755 - Evaluatie urennorm en verkorting opleidingsduur en Toegankelijkheid extraneusexamen

Toezegging Toegankelijkheid extraneusexamen (33.187); Toezegging Evaluatie urennorm en verkorting opleidingsduur (33.187)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2017 inzake eerste meting Wet doelmatige leerwegen mbo (33187, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T01754 en T01755 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman