Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 12 september 2017
1. 34678

Wet invoering associate degree-opleiding

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort).

2. 34730 VIII

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

3. Toezegging T02450 - Toezending KNAW-verkenning taalkeuze in het Nederlands hoger onderwijs

Brief van de minister van OCW van 12 juli 2017 inzake KNAW-verkenning Nederlands-Engels in het hoger onderwijs (31288, F)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juli 2017 inzake KNAW-verkenning Nederlands-Engels in het hoger onderwijs (31288, F) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02450 als voldaan.

4. Toezegging T02216 - Juridische redenering transparantie kosten programmering

Brief van de staatssecretaris van OCW van 12 juli 2017 in reactie op brief van 12 juni 2017 (verslag nader schriftelijk overleg 34264, AC)

De brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juli 2017 in reactie op brief van 12 juni 2017 (verslag nader schriftelijk overleg 34264, AC) wordt voor kennisgeving aangenomen.

5. Toezeggingen T01754 en T01755 - Evaluatie urennorm en verkorting opleidingsduur en Toegankelijkheid extraneusexamen

Toezegging Toegankelijkheid extraneusexamen (33.187); Toezegging Evaluatie urennorm en verkorting opleidingsduur (33.187)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2017 inzake eerste meting Wet doelmatige leerwegen mbo (33187, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T01754 en T01755 als voldaan.

6. Toezeggingen T02061 en T01768 - Kwalitatief monitoren wet en Instroommomenten masteropleidingen

Toezegging Kwalitatief monitoren wet (34.035); Toezegging Instroommomenten masteropleidingen (33.519)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2017 inzake aanvullende vragen monitoring studievoorschot (34035, AB) besluit de commissie de minister een brief te sturen met het verzoek in een volgende studievoorschotmonitor alsnog kwalitatief te monitoren, zoals toegezegd. Toezegging T02061 blijft op deels voldaan staan, toezegging T01768 blijft open staan.

7. Toezegging T02213 - Programmastatuut NPO

Toezegging Programmastatuut NPO (34.264)

De brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 september 2017 inzake reactie op brief EK inzake Programmeringsstatuut NPO (34264, AD) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman