Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 september 2017




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten (31.996)

-
Rondvraag

De commissie verzoekt de staf ambtelijk te informeren op welke termijn de memorie van antwoord inzake de wetsvoorstellen zorg en dwang (31996) en verplichte ggz (32399) te verwachten valt.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer