Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Segers, Thieme, Klein en Voortman Wet Huis voor klokkenluiders (34.105)

- T02235 en T02239

Toezegging Evalueren onderzoeksfunctie (33.258 / 34.105); Toezegging Protocollen met andere toezichthouders en inspecties (33.258 / 34.105)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 juli 2017 inzake deze toezeggingen (33258/34105, O) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman