Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)

- Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

Brief van de minister van VWS van 27 juni 2017 in reactie op brief van 9 juni 2017 (verslag nader schriftelijk overleg 33509, Y)

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 27 juni 2017 (33509, Y) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer