Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170023 - Voorstel voor een verordening inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) 

-
Rondvraag

De commissie verzoekt of het voorstel voor een Verordening voor een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)(COM(2017)343), dat voor procedure is geagendeerd in de commissie Financiën, in een gezamenlijke vergadering met de commissie SZW behandeld kan worden. De griffie heeft dit verzoek kenbaar gemaakt in de commissie Financiën. Deze commissie heeft besloten de behandeling van het voorstel COM(2017)343 aan te houden tot na de ontvangst van het BNC-fiche en het dan tijdens een gezamenlijke vergadering met de commissie SZW te behandelen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren