Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 20 juni 2017
1. 34512

Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van ChristenUnie (Bikker) en SGP (Schalk). De commissie streeft naar plenaire behandeling op 11 juli 2017.

2. Toezegging T02210 - Verkenning benoemingen publieke mediasector

Brief van de staatssecretaris van OCW van 15 juni 2017 in reactie op brief van 31 maart 2017 (verslag schriftelijk overleg 34264, AA)

De brief van de staatssecretaris (34264, AA) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02210 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer