Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 13 juni 2017
1.
32399 (gerelateerd aan de wetsvoorstellen 31996 (Wzd) en 32398 (Wfz))

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (de Bruijn-Wezeman), CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Schnabel), SP (Don / Wezel), PvdA (Barth), GroenLinks (Ganzevoort), ChristenUnie (Kuiper) en SGP (Van Dijk).

2.
31996 (gerelateerd aan de wetsvoorstellen 32399 (Wvggz) en 32398 (Wfz))

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (de Bruijn-Wezeman), CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Schnabel), SP (Don / Wezel), PvdA (Barth), GroenLinks (Ganzevoort), ChristenUnie (Kuiper) en SGP (Van Dijk).


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer