Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 6 juni 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170020 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling

- Nieuw pakket Europese voorstellen 'Europa in beweging'

De commissies besluiten het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 27 juni 2017, met dien verstande dat de commissies aangeven in ieder geval het Europese Commissievoorstel COM(2017)280 in behandeling te willen nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer