Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 23 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (34.596)

-
34596

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren