Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 16 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (34.596)

-
34596 [niet afgerond]

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de vergadering van 23 mei 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren