Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring voornemen tot opzegging Algemeen Verdrag en Administratief Akkoord inzake sociale zekerheid met Marokko (34.052)

-
34052, G

De commissie neemt het verslag van nader schriftelijk overleg over internationaal sociaal verdragsbeleid voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren