Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 18 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (34.596)

-
34 596

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Rombouts), PvdA (Sent), GroenLinks (Lintmeijer) en SGP (Schalk).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren