Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 18 april 2017
1.
34 596

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Rombouts), PvdA (Sent), GroenLinks (Lintmeijer) en SGP (Schalk).

2.
34 597

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Rombouts), PvdA (Sent), GroenLinks (Lintmeijer) en SGP (Schalk).

3.
34550 XV, F

Toezeggingenrappel

De commissie neemt kennis van de brief van 12 april 2017 met een reactie op het rappel toezeggingen (34550 XV, F) en beschouwt toezeggingen T02345 en T02348 als voldaan. T01981 blijft als openstaand geregistreerd staan, aangezien nog geen reactie is ontvangen op de brief van 8 maart 2017 met nadere vragen. T01779 wordt op een later tijdstip ter bespreking geagendeerd. De deadline van de (deels) openstaande toezeggingen wordt aangepast. T02383 is in behandeling bij de commissie KOREL.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren