Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 28 maart 2017
1. 34355

Bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van VVD (Bruijn), D66 (Rinnooy Kan), SP (Gerkens), PvdA (Nooren) en GroenLinks (Ganzevoort).

2. 34512

Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool

De commissie besluit tot het uitbrengen van een voorlopig verslag, waarin de regering namens de commissie de vraag wordt voorgelegd te reageren op de recentelijk ontvangen voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State (34512, D).

3. Toezegging T02210 - Verkenning benoemingen publieke mediasector

Brief van de staatssecretaris van OCW van 22 maart 2017 (34264, Y)

Het lid Sent (PvdA) levert inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg. De conceptbrief zal onder de leden van de commissie worden verspreid.
De commissie besluit toezegging T02210 als openstaand te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer