Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 maart 2017
1.
34 325

Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (van Kesteren), D66 (Schnabel), SP (Don), PvdA (Sent) en SGP (Schalk).

2.
34 489

Goedkeuring van wijzigingen van het Verdrag en het Administratief Akkoord met Marokko over sociale zekerheid

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
Motie-Van Apeldoorn over het terugdringen van armoede onder kinderen (34300, AB)

SER-advies 17/03 Opgroeien zonder armoede

De commissie houdt de bespreking aan tot na de ontvangst van de kabinetsreactie op het SER-advies.

4.
Rondvraag

Het lid Don (SP) meldt dat hij wegens ernstige vertraging van zijn vlucht niet heeft kunnen deelnemen aan de interparlementaire conferentie van commissies Sociale Zaken in Malta.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren