Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 21 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (34.597)

-
34 597

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 18 april 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren