Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 21 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (34.596)

-
34 596

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 18 april 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren